כלל הזהב בדתות העולם–
שלושה עשר טקסטים קדושים – גירסה עברית (Hebrew version)  

symbol_bahai

(Bahá’í Faith)    הדת הבהאית

   אל תעמיס על אף אחד מעמסה שלא תוכל לשאת בעצמך, ואל תבקש לחברך מה שלא היית מבקש לעצמך.

בהא אללה, לקט

symbol_buddhism

(Buddhism)    בודהיזם

   אל תתייחס לאחרים בדרכים שהיו גורמות לך כאב.

בודהא, אודנא וורגא ה:יח

symbol_christian

(Christianity)    נצרות

   בכל דבר, עשו לאחרים כפי שהייתם רוצים שיעשו לכם, כי זאת היא התורה והנביאים.

ישוע, מתי ז:יב

symbol_confucianism

(Confucianism)    קונפוציאניזם

   מילה אחת שמשמשת כבסיס לכל התנהגות טובה היא רחמנות.
אל תעשה לחברך מה שלא היית רוצה שיעשה לך.

קונפוציוס, מאמרות, פרק טו

symbol_hinduism

(Hinduism)    הינדואזים

   סך החובה כלפי האנושות: אל תעשה לחברך דבר שהיה גורם לך כאב.

מהבהרטא, ספר ה, סעיף תתתשיז

symbol_islam

(Islam)    איסלאם

   רק מי שמבקש לחברו מה שהוא מבקש לעצמו ייקרא מאמין.

מוחמד, חדית’

symbol_jainism

(Jainism)    ג’ייניזם

   חייב כל אדם להתנהג כלפי כל הבריות בעולם כפי שהיה רוצה שיתנהגו כלפיו.

מהווירא, סוטראקריטנגה, כרך א, פרק יא, פסוק לג

symbol_judaism

(Judaism)    יהדות

   לשון חז”ל: דעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא, זיל גמור.
עברית מודרנית: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך- זו היא כל התורה כולה והשאר פירוש הוא, לך ולמד.

תלמוד בבלי מסכת שבת לא:א

symbol_native

(Native Spirituality)    רוחניות השבטים המקומיים

   הקיום שלנו תלוי בקיום היקום.

ראש השבט דן ג’ורג’

symbol_sikhism

(Sikhism)    אמונת הסיקים

   אינני זר לאף אחד ואף אחד לא זר לי. הנני חבר לכולם.

גורו גראנת סהיב, ע’ 1299

symbol_taoism

(Taoism)    ד’אואיזם

   ראה את ריווח חברך כריווח שלך והפסדו כהפסדך.

לאו-טסה, טאי שאנג קאן יינג פיין, צורות 218-213

symbol_unitarian

(Unitarianism)    אוניטריאניזם

   אנו מאשרים ותומכים בהערצת כל היקום, שכל חלקיו, ואנחנו בכלל, תלויים זה בזה.

עיקרון האוניטריאניזם

symbol_zoroastrian

(Zoroastrianism)    זורואסטריאניזם

   אל תעשה לחברך דבר שהיה יכול להזיק לעצמך.

שאיסט-נא- שאיסט, פרק יג, פסוק כט

שלמי תודה: הגירסה העברית של כלל הזהב תורגמה בידי פרופ’ יעקב גליקמן, רב רוי טננבאום, דר’ דב ולפיש והאחות לוסי ת’ורסון, אחות ציון, אונטריו, קנדה. סקרבורו מישונס אסירי תודה על מאמציהם המיומנים של כל המשתתפים בפרויקט זה.

יוצא לאור בידי סקרבורו מישונס (טורונטו, קנדה)

כל הזכויות שמורות © סקרבורו מישונס, 2009

רשות להעתיק מסמך זה בדפוס או בגירסה אלקטרונית:

סקרבורו מישונס מעודדת העתקה של ושימוש במיסמך זה למטרות חינוכיות בהפצה מוגבלת. לקבל רשות להעתיק מיסמך זה לשימוש מסחרי או להפצה יותר כללית, נא לפנות לפאול מקקנה: interfaithgold@gmail.com


Acknowledgements: The Hebrew version of the Golden Rule was translated by Prof. Yaacov Glickman, Rabbi Roy Tanenbaum, Dr. Barry Dov Walfish and Sr. Lucy Thorson nds from Ontario, Canada. Scarboro Missions is grateful for the skillful efforts of all individuals involved in this project.

Published by Scarboro Missions (Toronto, Canada)
Copyright © Scarboro Missions 2009

Permission to reproduce this document in print or electronic form.
Scarboro Missions encourages the reproduction and use of this document for educational purposes for limited distribution. For permission to reproduce this document for commercial use or large-scale distribution, contact Paul McKenna interfaithgold@gmail.com